Home / Tag Archives: Lãng Thi

Tag Archives: Lãng Thi

Vô ưu – Lãng Thi

Vô ưu – Lãng Thi

Buồn vui là của thế nhân Không gian tự cảnh, thiên căn vô nghì Em, từng bước một em đi Sống trong hỉ xả từ bi nhẹ lòng… Em, từng bước một thong dong Yêu thương thành ý, còn… trông mong gì! Sự đời đặng được mất thua Chung quanh …

Read More »

Hoa nở trong tâm – Lãng Thi

Hoa nở trong tâm – Lãng Thi

Sau rặng núi xanh rì Mây bùng lên hoa trắng Nền trời xanh thanh lắng Lữ khách nhìn xa xăm Dải núi xanh thấy xanh Vầng mây trắng thấy trắng Nhưng thế nào thanh lắng? Nhưng thế nào tỏa hoa? Lữ khách nhìn phóng xa Thiên nhiên không ngừng động …

Read More »