Home / Tag Archives: lạnh quá

Tag Archives: lạnh quá

Đừng buồn cô bé

Đừng buồn cô bé

Này cô gái, cô đang buồn gì đó Lạnh thế này đứng đón gió vậy sao? Đưa tay đây tôi nắm thử coi nào Trời! Lạnh quá, ôi ngốc sao là ngốc. Lại gần đây tôi vuốt giùm mái tóc Gió thổi hoài rối tung hết rồi đây Cô sờ …

Read More »