Home / Tag Archives: lẻ bóng

Tag Archives: lẻ bóng

Cối cũ

Cối cũ

Cối cũ nhà em lạc mất chầy Nên giờ lẻ bóng một mình đây Nhiều hôm sóng cuộn sương choàng mịt Những tối dòng trôi nước chảy đầy Vẫn biết thuyền đi nào trở lại Sao mà bến vọng kẻ về xây Buồn giăng mấy nỗi chiều hoang lạnh Sợi …

Read More »