Home / Tag Archives: Lệ Lan

Tag Archives: Lệ Lan

Tóc – Lệ Lan

Tóc  –  Lệ Lan

Tóc của tôi nâu buồn như màu gỗ cũ trong lầu hoang nào bụi phủ ngàn năm đêm đêm trong giấc ngủ tôi nằm gối lên tóc cả đời tôi bé nhỏ như lá mới ở trên cành bỡ ngỡ tóc ra đời cùng với tôi thơ ngây theo thời …

Read More »