Home / Tag Archives: lịch sử

Tag Archives: lịch sử

Tự trào – Thế Lữ

Tự trào – Thế Lữ

Thế Lữ là một chàng kỳ khôi: Sống hôm nay không biết có ngày mai, Cũng không thiết nhận cảnh đời trước mắt. Tính giảnđị, lại ưa điều bí mật, Trưa mùa hè đi vẽ cảnh đêm trăng, Ở Đồ Sơn thuật truyện trên rừng. Đến khi lên thượng du, …

Read More »