Home / Tag Archives: ma túy

Tag Archives: ma túy

Mười sợ – Hải Âu

Mười sợ – Hải Âu

Một sợ họa gửi tai bay Hai sợ cái tụi…gặp hoài chỉa chôm Ba sợ điểu giả dê xồm Bốn sợ mách lẻo miệng mồm ba hoa Năm sợ nhiễm Aids sida Sáu sợ ma túy nghiện là đời tiêu Bảy sợ buôn lậu làm liều Tám sợ thất nghiệp …

Read More »

Tuổi hổ – Nguyên Khôi

Tuổi hổ – Nguyên Khôi

(Tặng: các bạn cùng tuổi Dần) Mình là HỔ DỊU HIỀN Ở trong Vườn Bách Thú Quanh năm chỉ nằm im thấy cái gì cũng sợ. Trước tiên mình sợ vợ thứ đến mình sợ con (1) Thủ Trưởng chưa sờ gáy Mình đã vãi linh hồn (2)… – Sao …

Read More »