Home / Tag Archives: mới lạ

Tag Archives: mới lạ

Ếch xin vua – Nguyễn Tường

Ếch xin vua – Nguyễn Tường

Bọn nhà Ếch cần người lãnh đạo Suốt mùa mưa huyên náo ruộng đồng Cầu xin Trời độ một Ông Làm Vua cai quản đặng không thua người Liền ứng nghiệm trên trời rớt xuống Một cành khô dáng tướng cũng oai Nhà Ếch xúm xít vỗ tay Tung hô,  …

Read More »