Home / Tag Archives: Mời trầu

Tag Archives: Mời trầu

Hội làng – Tuyen45

Hội làng – Tuyen45

Yếm đào gợi nỗi lòng tôi Tứ thân, núm má sao trời nổi ghen Trầu têm cánh phượng gợi thèm Bỏ cày đến hội đợi em mời trầu Sông Thương bến hẹn dòng sâu Đò ngang lỡ chuyến vòng cầu đường xa Mượn em nón thúng làm phà Gọng ô …

Read More »