Home / Tag Archives: mùng tám tháng ba

Tag Archives: mùng tám tháng ba

Vợ đòi quà – Đầu Long

Vợ đòi quà – Đầu Long

Tuổi zề..mà dám vòi qùa Có tin tôi đập cho ra vấn đề Lấy gương nhanh chóng soi đê Sớm nay chót uống thuốc mê hử nàng Ra vườn không có tôi phang Bắt sâu nhổ cỏ rõ ràng nghe chưa Cấm lên phây để tà lưa Rồi mà lắm …

Read More »

Lại đến mùng 8 tháng 3

Lại đến mùng 8 tháng 3

Lại đến mùng tám tháng ba Cứ nhìn lũ bạn của ta “phát rồ” Riêng ta cứ “cười hô hô” Vì ta chẳng phải tặng “cô” nào quà Lúc này mới thấy FA Nhàn thân sung sướng có mà hơn tiên Đã không hao tổn đến tiền Lại không phải …

Read More »

Vợ ơi, mùng 8 tháng 3

Vợ ơi, mùng 8 tháng 3

Vợ ơi. Mùng tám tháng ba Vợ đừng có cố đòi quà làm chi Chồng đây nào có còn gì? Người vô sản có mấy khi có xèng? Vợ cứ thử nghĩ mà xem Tiền lương hàng tháng chồng đem về nhà Nộp cho vợ hết vợ à Chồng mà …

Read More »