Home / Tag Archives: mừng thọ

Tag Archives: mừng thọ

Tết rồi

Tết rồi

Tết rồi chẳng thấy tiền đâu Hàng bao nhiêu thứ trong đầu phải chi Phong bao mừng tuổi lì xì Đám ma đám cưới cũng chi đều đều Tân gia mừng thọ cũng kêu Đầy năm đầy tháng vắt đều như chanh Tiền điện nước,tiền học hành Đồng môn đồng …

Read More »