Home / Tag Archives: mỹ tho

Tag Archives: mỹ tho

Chuyện vần O – Lê Hồng

Chuyện vần O – Lê Hồng

Tôi dân Nam bộ gốc Mỹ tho Phương tiện sinh nhai:Một chiếc đò Bao năm tằn tiện mần ăn nhỏ Dành dụm lâu ngày thành số to Mượn vay thêm nợ tạo con đò Chở khách giao hàng xuống Mỹ tho Khoảng đường Ngũ hiệp – Chợ Vòng nhỏ Giờ …

Read More »