Home / Tag Archives: nghề giáo

Tag Archives: nghề giáo

Trắng đêm – Typn Huỳnh

Trắng đêm – Typn Huỳnh

Lại một đêm nữa, con thức trắng Hiểu ngày xưa thầy cô cũng như này Bước tiền bối đi, chân con nối Thức trắng đêm dài, lại trắng đêm Nghề giáo ấy thế mà chẳng dễ Chẳng ngại gian nan, khó chẳng màng Lại càng khéo léo trên bục giảng …

Read More »