Home / Tag Archives: nghiện

Tag Archives: nghiện

Mười sợ – Hải Âu

Mười sợ – Hải Âu

Một sợ họa gửi tai bay Hai sợ cái tụi…gặp hoài chỉa chôm Ba sợ điểu giả dê xồm Bốn sợ mách lẻo miệng mồm ba hoa Năm sợ nhiễm Aids sida Sáu sợ ma túy nghiện là đời tiêu Bảy sợ buôn lậu làm liều Tám sợ thất nghiệp …

Read More »