Home / Tag Archives: Ngô Thế Oanh

Tag Archives: Ngô Thế Oanh

Vô danh – Ngô Thế Oanh

Vô danh  –  Ngô Thế Oanh

Vô danh… vô danh… vô danh… vô danh… 1959… 1968… 1973… 1975… Cát mênh mông. Những vạt cỏ khô cằn Gió thổi ngược về Tây. Chiều nắng muộn Những tên tuổi. Những cuộc đời khát vọng Giờ chỉ còn đơn giản: Vô danh… Cánh rừng nào hun hút Trường Sơn …

Read More »