Home / Tag Archives: Ngô Tịnh Yên

Tag Archives: Ngô Tịnh Yên

Thiếu thừa – Ngô Tịnh Yên

Thiếu thừa  –  Ngô Tịnh Yên

Thiếu gì nắng — thiếu gì mưa thiếu nhau lại thấy rất thừa thời gian Thiếu chi gió — thiếu chi trăng thiếu đôi mình thấy trần gian không hồn Thiếu gì vui – thiếu gì buồn chỉ thừa hơi ấm chiếu giường dửng dưng Thiếu chi biển – thiếu …

Read More »