Home / Tag Archives: Ngọc Huy

Tag Archives: Ngọc Huy

Tre – Ngọc Huy

Tre – Ngọc Huy

Đưa tre vào phố Cho gió về theo Nỗi nhớ còn neo Cây đa giếng nước Từ nghìn năm trước Đến nghìn năm sau Tre vẫn tươi màu Như lời hò hẹn Nơi nào tre đến Nơi nào tre đi Để lại những gì Ai người hiểu thấu Một thời …

Read More »