Home / Tag Archives: nhàn rỗi

Tag Archives: nhàn rỗi

Định mệnh – Lê Hồng

Định mệnh – Lê Hồng

Một ngày kia em đi coi bói Lão thầy mù gieo quẻ để coi “Mạng em số sớm mồ côi Lúc em còn nhỏ mẹ thời quy tiên” Cha thương tiếc vợ hiền chung thủy Rồi đau buồn vĩnh viễn ra đi Để em thân phận nữ nhi Bơ vơ …

Read More »