Home / Tag Archives: Phạm Tú Uyên

Tag Archives: Phạm Tú Uyên

Đồng xanh – Phạm Tú Uyên

Đồng xanh – Phạm Tú Uyên

Tắc, hò…rì – tắc hò rì… Đồng xanh trưa nắng mày đi như…bò! Ruộng cày mới được miếng mo Làm ăn như rứa tao cho vào lò Mua cái máy…ro ro một buổi Khỏi nhọc tao mà lợi muôn đường Nuôi mày chỉ tổ tốn công Ngữ vô tích sự …

Read More »

Nín thinh – Phạm Tú Uyên

Nín thinh – Phạm Tú Uyên

(Tặng VC,CHR,TM) Ngôi nhà cổ ngót hai trăm tuổi Được vinh danh vừa mới hôm qua Niềm vui, hạnh phúc cả nhà Râm ran bia bọt, rượu trà – đúng thôi Bên mé hữu, Mè Rui lên giọng – Ai hơn ta? Ngất ngưỡng trên cao! Phải ghi số một: …

Read More »