Home / Tag Archives: phận đàn bà

Tag Archives: phận đàn bà

Vợ cả, vợ bé – Lê Hồng

Vợ cả, vợ bé – Lê Hồng

Thầm thương thân phận đàn bà Làm thân vợ bé người ta khinh thường Thế gian bộ hết người thương? Chồng tìm không được, chịu nhường người ta Các bà có nghe rỏ hay chưa? Những điều ta nói cố mà chừa Các bà ta nào đâu muốn chứa! Vì …

Read More »

Vợ phạt chồng – Đầu Long

Vợ phạt chồng – Đầu Long

Khôn hồn lão tụt xuống ngay Có giỏi trèo tận lên mây xem nào Bây giờ lão thích ngọt ngào Hay như bữa nọ phải trào máu tươi Xem kìa…có giống đười ươi Văn dốt võ dát loại người bỏ đi Vậy mà học cái giống chi Đam mê bòng …

Read More »