Home / Tag Archives: Phi Bằng

Tag Archives: Phi Bằng

Duyên thừa – Phi Bằng

Duyên thừa – Phi Bằng

Quê nghèo chạnh nhớ những chiều mưa Ngõ nhỏ chờ ai dưới rặng dừa Héo nhụy, bằng lăng tràn nẻo cũ Tan đài, phượng vĩ trải đường xưa. Thờ ơ nhạc não mây nhờ gởi Lạc lõng thơ sầu gió hỏi đưa. Thả nỗi buồn soi dòng nước lặng Thời …

Read More »