Home / Tag Archives: Phùng Quán

Tag Archives: Phùng Quán

Cỏ – Phùng Quán

Cỏ  –  Phùng Quán

Giấy trắng quá Và Mắt em trong quá Liệu thơ tôi có xứng trắng trong này… Đây đâu phải thơ Chỉ là những tiếng tôi thì thầm lúc buồn khổ Để nguôi đau, tôi chẳng muốn ai hay… Nhưng em đã đến Mắt trong và giấy trắng Trưa Hồ Tây, …

Read More »

Say – Phùng Quán

Say  –  Phùng Quán

(Rượu là bậc thiên tài tạo nên ảo tưởng) Tăm tăm tình bạn Chếnh choáng tình đời Líu lưỡi tình người Nôn nao thân phận!… Chiếu rách ta ngồi Lắc lư thuyền sóng Cái giường long mộng Một giòng sông trăng… Ta cũng Lý Bạch! Vồ trăng đáy sông Mạn …

Read More »