Home / Tag Archives: Quế Hằng

Tag Archives: Quế Hằng

Rót – Quế Hằng

Rót – Quế Hằng

Thu vàng rót nắng vào hoa Hạ bừng rót lửa, phượng đà trổ bông Xuân phơi phới rót mưa nồng Đào phai ưng ửng má hồng khoe duyên Đông hanh đôi lứa ấm yên Rót vào lành lạnh rực nên tình người Với em anh rót nụ cười Em tan …

Read More »