Home / Tag Archives: sống tạm

Tag Archives: sống tạm

Bởi nghèo – Lê Hồng

Bởi nghèo – Lê Hồng

Tiền bạc hết rồi khổ cả hai Làm sao sống nỗi tháng năm dài Ba ngày sống tạm nhờ rau luộc Bốn bữa no lòng nhớ củ khoai Ba mẹ vì nghèo đành đứng ngó Bạn bè thấy khó chẳng cho vay Cam đành một kiếp đời lây lất Như …

Read More »

Đói – Bàng Bá Lân

Đói  –  Bàng Bá Lân

Năm Ất Dậu tháng ba, còn nhớ mãi Giống Lạc Hồng cực trải lắm đau thương! Những thây ma thất thểu đầy đường, Rồi ngã gục không đứng lên vì… đói! Đói tự Bắc Giang đói về Hà Nội, Đói ở Thái Bình đói tới Gia Lâm. Khắp đường xa …

Read More »