Home / Tag Archives: tà áo

Tag Archives: tà áo

Cứ thèm leo

Cứ thèm leo

Ai sinh ra phận cái quang treo Trái cấm lửng lơ chẳng được trèo. Chín mọng đung đưa tà áo mỏng Căng tròn thấp thoáng dải tơ veo Chàng nhìn rạo rực đua cây ngỏng Lão ngắm mơ màng thót gậy teo. Tạo hóa trêu đùa luôn úp mở Trẻ …

Read More »