Home / Tag Archives: Tạ Ký

Tag Archives: Tạ Ký

Xin – Tạ Ký

Xin  –  Tạ Ký

Chỉ xin một nửa miệng cười Chỉ xin một phút bên người yêu thương Chỉ xin một chút dư hương Gọi làm duyên suốt nẻo đường viễn du Cố nhân, thôi đã tạ từ Dăm năm đấy nhỉ, thực hư thế nào? Má còn làm thẹn hoa đào? Mắt còn …

Read More »