Home / Tag Archives: tâm sự

Tag Archives: tâm sự

Tâm sự tiểu thư

Tâm sự tiểu thư

Nhà em mặt phố Bố làm quan to Nhưng em cứ lo Không ai chịu lấy Nếu mà “đằng ấy” Muốn lấy vợ giàu Để mà đào…ao Em xin đáp ứng Tánh em hay…hứng Lại thích ăn chơi Nếu anh thấy…lời Nhào vô kiếm chác

Read More »