Home / Tag Archives: tám tháng ba

Tag Archives: tám tháng ba

Mẹ – Phạm Tự

Mẹ – Phạm Tự

Nhọc nhằn mưa nắng… nắng mưa Chân chồn gối mỏi sớm trưa thương lòng Xoay vần Xuân Hạ Thu Đông Đi sớm về tối đồng gần đồng xa… Giáp hạt tháng Tám tháng Ba Gạo ngô khoai sắn gần xa sớm chiều Lo toan miếng đói mái nghèo Khung tre …

Read More »