Home / Tag Archives: tha thiết

Tag Archives: tha thiết

Tiền và ví

Tiền và ví

Tết rồi tiền ví cãi luôn Ví tha thiết giữ tiền chuồn chia tay Ví kêu ở lại đi mày Tiền kêu là phải đi sang nhà giàu Tiền à cứ ở cùng nhau Để cho ví có tình màu cho vui Tiền thì ta cũng bùi ngùi Nhưng mà …

Read More »