Home / Tag Archives: thác đổ

Tag Archives: thác đổ

Lam Kinh tụ nghĩa – Lê Tuấn

Lam Kinh tụ nghĩa – Lê Tuấn

Chiều thu nhẹ nắng hanh vàng vương gió Tiên long kiều(2)uốn mình trên suối Ngọc(3),vệt mây mỏng lặng trôi Lam Kinh trải ra mênh mông, lừng lẫy một thủa xa xôi Lưng tựa núi Dầu(4), mắt nhìn sông Chu(5)trước mặt Núi Chúa(6)chắn che, Phú lâm(7)xanh ngắt Đất thiêng, Người anh …

Read More »