Home / Tag Archives: tham vọng

Tag Archives: tham vọng

Tiên và tiền – Lê Sáng

Tiên và tiền – Lê Sáng

Đừng có nghĩ, có “Tiền” là có hết Phút chia ly sắp chết phải lìa đời Hỏi “Diêm Vương”, một mạng sống con người Phải trả giá, bao nhiêu “Tiền” cho đủ. “Tiền” quan trọng, nhưng “Tiền” chỉ là phụ Cái “Lương Tâm” mới là chủ của ” Tiền” Sống …

Read More »