Home / Tag Archives: tiễn biệt

Tag Archives: tiễn biệt

Như tình em – Hoàng Anh

Như tình em – Hoàng Anh

Ly cà phê chẳng ấm nổi bờ môi Dẫu một thời còn đầy nôi kỷ niệm Ngày anh đi nắng phi trường tiễn biệt Sang xứ người tuyết trắng lạnh lòng không Mặt hồ gươm nước phẳng lặng xanh trong Đã chớm đông vẫn thơm nồng hoa sữa Nắm bàn …

Read More »