Home / Tag Archives: tính toán

Tag Archives: tính toán

Thơ tình tin học 5 – Mạnh Cường

Thơ tình tin học 5 – Mạnh Cường

Tình anh đó như “infinite loop”. Chỉ vì em, anh “move” mãi chẳng ngừng Trái tim anh vẫn “push”, “pop” không ngưng “Load” tâm tình kết nên bài thơ ngắn. “Instruction” dẫu rằng dài hay vắn, “Overflow”, “carry set” chẳng màng Trái tim anh luôn luôn mãi “branch” ngang “Jump” …

Read More »