Home / Tag Archives: tôi chết

Tag Archives: tôi chết

Khi tôi chết… – Bùi Hưng

Khi tôi chết… – Bùi Hưng

Em đừng đến khi nào tôi nằm xuống Đừng tiếc thương và nhung nhớ chi nhiều Trong nhật ký xin đôi dòng viết vội: Ngày tháng này…người chi mộ…anh yêu… Đây là bức thư tình người trao gửi Này yêu thương, này kỷ niệm hôm nào Xin được đốt thành …

Read More »