Home / Tag Archives: Trần Nhuận Minh

Tag Archives: Trần Nhuận Minh

Lời một người bạn có vợ được chọn đi làm Ôsin ở Đài Loan – Trần Nhuận Minh

Lời một người bạn có vợ được chọn đi làm Ôsin ở Đài Loan  –  Trần Nhuận Minh

Ưu tiên gia đình liệt sĩMình mới được làm ÔsinNgành than hiện đang giãn thợ1Biết đâu có việc mà tìm Thôi vui mà đi, mình nhéDùng dằng người khác sẽ thayLương tám trăm đô, mỗi thángƠn giời còn một cơ may… Anh sẽ bỏ bồ, chừa rượuTảo tần nuôi mẹ, …

Read More »