Home / Tag Archives: ước hẹn (page 30)

Tag Archives: ước hẹn

Bài thơ tình Toán học số 49

Bài thơ tình Toán học số 49

Tôi yêu em với tình yêu”Cố Định” Hiến dâng em hai nghiệm số “Âm Dương” Tìm chu kỳ của “Hàm Số”tuần hoàn, Để im lặng một”Đường Cong” biểu diển Dùng”Định Lý” thay người câu ước hẹn Lấy”Lũy Thừa” làm dáng lá thư duyên Giải”Đạo Hàm” mong tiếp xúc cùng em …

Read More »