Home / Tag Archives: về hưu

Tag Archives: về hưu

Cờ đêm – Tuấn Phong

Cờ đêm – Tuấn Phong

Cao tuổi về hưu chẳng bận làm Cờ đêm vui thú vợ chồng ham Đua tài mấy hiệp chàng không thắng Đấu trí vài tăng ả chẳng hàng Đuối sức – đôi khi chồng…xuống chiếu! Dư hơi – lắm lúc vợ… lên sàn! Bao năm nào biết ai thua thắng? …

Read More »