Home / Tag Archives: vĩ đại

Tag Archives: vĩ đại

Đôi cánh – Nguyễn Tường

Đôi cánh – Nguyễn Tường

(Tặng những ai đang xả thân vì cộng đồng) Chuyện kể rằng: Ngày kia Thượng Đế Gọi muôn loài đến chỉ việc kia Ngài rằng: “Gánh nặng sẻ chia Mỗi người cố gắng mang về núi bên ” Các con vật ngồi im, không muốn Chú Voi kia to tướng rất …

Read More »