Home / Tag Archives: Vũ Thắm

Tag Archives: Vũ Thắm

Tình li biệt – Vũ Thắm

Tình li biệt – Vũ Thắm

Tạm biệt nhé… những gì mình đã hứa Những yêu thương cùng vời vợi xa xôi Bao hẹn ước… lời thề thốt trong đời Giờ đã hết có còn gì trong đó. Có phải chăng tình chỉ là cơn gió Tiếng yêu thương nay đổi lấy ngậm ngùi Buồn riêng …

Read More »