Home / Tag Archives: xinh nhất

Tag Archives: xinh nhất

Bàn tay ngoan

Bàn tay ngoan

Bàn tay bé ngoan Ngón CÁI là ông Bé ngồi đấm lưng Ông cười khe khẽ Bàn tay bé ngoan Ngón TRỎ là bà Sợi chỉ rơi ra Bé liền xe giúp Bàn tay bé ngoan Bố là ngón GIỮA Bé lau cánh cửa Để bố quét sơn Bàn tay …

Read More »