Home / Tag Archives: Ý Nhi

Tag Archives: Ý Nhi

Ký ức – Ý Nhi

Ký ức  –  Ý Nhi

1. Cho đến buổi chiều đầy hoa cúc và gió may khi chờ anh giữa phố phường Hà Nội em mới hiểu rằng em đã chờ anh tự thuở xa nào. Thuở mặc áo rộng thùng thình tết tóc đuôi sam qua phà Bính đi xe ngựa về Thủy Nguyên …

Read More »