Home / Tag Archives: Yên Thao

Tag Archives: Yên Thao

Nhà tôi – Yên Thao

Nhà tôi  –  Yên Thao

Tôi đứng bên này sông Bên kia vùng địch đóng Làng tôi đấy xám đen màu tiết đọng Tre cau buồn tóc rũ ướt mưa sương Màu trắng vôi lồm lộp mấy khung tường Nếp đình xưa người hỡi đau gì không? Tôi là anh lính chiến Rời quê hương …

Read More »