Home / Bài thơ ngụ ngôn / Thần hạnh phúc và bác nông dân – Nguyễn Tường

Thần hạnh phúc và bác nông dân – Nguyễn Tường

Thần hạnh phúc và bác nông dân – Nguyễn Tường

Bác nông dân khỏi cần
Sáng ra đồng, bất kể mùa nông
Đánh liền một giấc phơi mông
” Ruộng kia để đó rồi ông tính bài “

Thần vẫn hay đi viếng
Gặp nông dân đánh tiếng hỏi tra
” Anh kia sao mới tối qua
Miệng than với là khổ đau?

Đứng lên cầm cuốc mau ra ruộng
Làm siêng năng, ăn uống phải khi
Nghĩ ngơi có lúc có thì
Chớ mà nằm ì phơi mông ”

Bác nông dân muốn không chẳng được
Vội ra đồng cày cuốc chăm chuyên
Mùa sau lúa được, đầy tiền
Gặp thần Hạnh Phúc ghé liền tới thăm

Xem thêm:  Sư tử và cáo - Nguyễn Tường

Check Also

Sư tử, lừa và cáo – Nguyễn Tường

Sư tử, lừa và cáo – Nguyễn Tường

Liên Minh mới: Cáo, Lừa, Sư Tử Cùng ăn chia, hùng cứ khu rừng Cứ …