Home / Bài thơ vui hay / Thằng Bờm có chiếc quạt mo – Trọng Văn

Thằng Bờm có chiếc quạt mo – Trọng Văn

Thằng Bờm có chiếc quạt mo – Trọng Văn

Phú bà xin đổi 1 bò 4 trâu
Thằng Bờm đâu thích bò/trâu!

Phú bà xin đổi một bầu rượu tăm
Thằng Bờm chẳng uống rượu tăm!

Phú bà xin đổi một hầm cá tra
Thằng Bờm gớm ghiếc cá tra!

Phú bà xin đổi với người vú em
Thằng Bờm hết thích vú em!

Phú bà bao nó… một đêm chơi bời
Thằng bờm chưa biết chơi bời!

Phú bà xin đổi ngọn đồi thông xanh
Thằng Bờm nào muốn thông xanh?

Phú bà đổi nó cả thành phố to
Thằng bờm ghét phố xá to!

Phú bà đổi với 1 tô cháo lòng
Thằng Bờm ngán nhất cháo lòng!

Phú bà xin đổi 5 công lúa vàng
Thằng Bờm hổng chịu lúa vàng

Phú bà xin đổi một đàn ngỗng tơ
Thằng Bờm nghe thế làm ngơ!

Phú bà đổi gái mộng mơ mỹ miều
Thằng Bờm chê gái… mỹ miều

Phú bà xin đổi thật nhiều con trai
Thằng Bờm đâu phải là gay!

Phú bà xin đổi cho 2 cái nhà
Thằng Bờm nó đã có nhà

Phú bà xin đổi thêm 3 cánh đồng
Thằng Bờm đã chán ruộng đồng

Phú bà xin đổi dòng sông nước đầy
Thằng Bờm sợ nước lắm nầy!

Phú bà giận quá hỏi mầy đổi không?
Thằng Bờm nhất định bảo không

Phú bà ngoe nguẩy phủi… mông ra về!

Thằng Bờm coi vậy khôn ghê
Phú bà dụ đổi, chưa hề chung đâu!

Xem thêm:  Nguyễn Quang Thiều – Tập Thơ Sự Mất Ngủ Của Lửa Đặc Sắc

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …