Home / Bài thơ về giáo dục / Thơ tình Sinh học số 4

Thơ tình Sinh học số 4

Thơ tình Sinh học số 4

Tình yêu – bản chất di truyền
Khi trội khi lặn – cái duyên của đời
Gien tình thường biến ai ơi,
Gặp phen đột biến phản hồi tác nhân!
Lai xa lại thích lai gần
Ưu thế lai tạo đa phân mà thành
Vài trò ngoại cảnh đã đành
Học thuyết La-mác ngọn ngành tự nhiên
Đác-uyn chọn lọc vững bền
Đồng quy tính trạng nhân nguyên sự tình
Cơ chế tiến hoá trời sinh
Dẫu cùng phả hệ chúng mình vẫn yêu!
Mù màu, máu khó đông tiêu
Mức phản ứng có ít nhiều khác nhau

Tiền sinh học anh ở đâu?
Thôi thì anh hãy bắc cầu gien em!

Xem thêm:  Quà mùng tám tháng ba - Thu Hương

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …