Home / Bài thơ về cuộc sống / Thời gian 1 – Nguyễn Trọng Tạo

Thời gian 1 – Nguyễn Trọng Tạo

Thời gian 1  –  Nguyễn Trọng Tạo

Ngày bóc tờ lịch

Dán vào đời tôi

Ngày bóc đời tôi

Ném vào đen đỏ

Rồi thua xanh cỏ

Rồi tóc trắng vôi

Rồi thua ngọn gió

Một trời rong chơi

Vẫn bóc vẫn dán

Vẫn đầy vẫn vơi

Tôi còn cái lõi

Ngày bóc luôn rồi

Còn chi bóc nữa?

Hãy bóc hồn tôi

Tôi thành tờ lịch

Bóc sang Luân Hồi.

Nguyên đán Quý Dậu

Mời các bạn xem thêm những câu nói hay về thời giandanh ngôn thời gian mới nhất.

Xem thêm:  Chị tôi - Đỗ Trung Lai

Check Also

Mây! – Hư Lãng

Mây! – Hư Lãng

Mây lang thang, giữa bốn bề dãy núi Hững hờ trôi, ung dung một kiếp …