Home / Bài thơ về cuộc sống / Thôi ta về – Thu Nguyệt

Thôi ta về – Thu Nguyệt

Thôi ta về  –  Thu Nguyệt

Thôi mình với quê

Lá cao đến mấy cũng về cội thôi!

Quê nhà ta mến yêu ơi

Đây bờ tre chốn ta ngồi nghêu ngao

Đây trong vắt nước kinh đào

Tấm gương soi chẳng lừa nhau bao giờ.

Ta cỏ gà xưa

Một thời tuổi nhỏ ngắt bừa đá nhau

ta mới biết đau

Biết thương phận cỏ rơi đầu vì xanh

Ta xin lỗi ớt và chanh

Cay chua có mấy xưa mình cứ kêu

Ta xin lỗi nhé cánh diều

Đứt dây ta bỏ quên chiều gió mưa

Chân trần trở lại quê xưa

Mới hay là cỏ đã thưa vì màu

Mới hay là chẳng nơi đâu

Chân ta bước vững như cầu bến ta.

Xem thêm:  Tôi bán lời thơ - Dương Hoàng

Check Also

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Hong mùa lên cỏ xanh rêu Buôn giăng lên hạt nắng chiều Hạ phai Gió …