Home / Bài thơ tiếu lâm 18+ / Thương ông cụ – Lê Hải Chinh

Thương ông cụ – Lê Hải Chinh

Thương ông cụ – Lê Hải Chinh

Chắc cụ hành nghề chữa khoá lâu

Giờ đây cái lọ đã khô dầu

Chìa cong nếu ngoáy nông toen hoẻn

Lỗ khép mà tra chẳng được sâu.

 

Mấy chỗ bi mòn chừng rỉ miệng

Vài nơi bụi bặm bám vào râu

Thôi em chả mang ra chữa

Mở đã không xong để bụng sầu.

Xem thêm:  Nhà thơ Tản Đà và những bài thơ xuất sắc để đời phần cuối

Check Also

Chợ chim – Lê Hải Chinh

Chợ chim – Lê Hải Chinh

Đang buồn đến chợ hỏi mua chim Rất sẵn cần chi phải kiếm tìm Đến …