Home / Bài thơ về cuộc sống / Tiếng đàn tính – Nguyễn Đình Bầu

Tiếng đàn tính – Nguyễn Đình Bầu

Tiếng đàn tính – Nguyễn Đình Bầu

Vọng suối ngàn Việt Bắc

Nhị kéo nhớ ba ngày

Khi Tính tẩu so dây

Mười năm sau vẫn nhớ

mùa sinh nở

Bản vào hội xuống đồng

Giao duyên lên cầu thang

Chín bậc tình tang tính

Ngón thon nọong bấm định

Mười hai vía về Giời

Điệu Then chui qua tai

Lưu trú vùng gan ruột

Con chim rừng tập hót

Đánh vần theo điệu Then!()

Xem thêm:  Thương về miền Trung - Đoàn Tiến

Check Also

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Hong mùa lên cỏ xanh rêu Buôn giăng lên hạt nắng chiều Hạ phai Gió …