Home / Bài thơ về cuộc sống / Tiếng đêm – Nguyễn Kim Hoa

Tiếng đêm – Nguyễn Kim Hoa

Tiếng đêm – Nguyễn Kim Hoa

Nằm nghe ray rứt tiếng đêm

Trở mình bên thềm nhẹ ru

Chòm mây vắt mảnh lu

Bên song cửa sổ tù mù ngọn đăng

Mây trôi lộ mặt

Tạ từ buồn giăng ngang mày

Tài hoa uyển chuyển ngón tay

Tiếng đàn đắng đót dạ này rưng rưng

Muốn qua nhà nhắc

Tắt đèn đi ngủ… xin đừng… quấy nhau!()

Xem thêm:  Hoa Với Rượu – Thi phẩm vang danh của nhà thơ Nguyễn Bính

Check Also

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Hong mùa lên cỏ xanh rêu Buôn giăng lên hạt nắng chiều Hạ phai Gió …