Home / Bài thơ về cuộc sống / Tiếng diều – Ngân Hậu

Tiếng diều – Ngân Hậu

Tiếng diều – Ngân Hậu

Ráng vàng tưng tửng bờ tây

Có con diều trắng mắc mây quên về

Tơ trời chùng xuống dốc đê

Sáo reo réo rắt câu thề

Tình trong ngực gió lên chồi

Người rơi rất khẽ xuống tôi cuối chiều.()

Xem thêm:  Nơi bình yên nhất - Hoa Lúa

Check Also

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Hong mùa lên cỏ xanh rêu Buôn giăng lên hạt nắng chiều Hạ phai Gió …